Loading...

Welkom bij KonnecteD!

KonnecteD is een duurzame netwerkorganisatie die verbindingen legt door in te spelen op vragen uit de (arbeids)markt. Door samen te werken, kennis en ideeën te delen, partnerschap te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Geluk door werk. Dat is wat KonnecteD wil bereiken.

De smaakmakers van KonnecteD

Sallcon staat voor duurzaam ondernemen met hoofd en hart. Winst voor bedrijven, werkzoekenden en maatschappij. Dat is ons doel. Wij bieden werk aan medewerkers met een afstand tot werk en stimuleren en ondersteunen bedrijven om inclusief en duurzaam te ondernemen.

In Deventer Werktalent werken gemeente en Sallcon samen om meer mensen met een vraag om werk te koppelen aan werkgevers. Met deze krachtenbundeling zorgen we voor duurzame verbindingen.

DigiWerkt laat informatie stromen: van het digitaliseren van documenten in elk formaat, fysieke opslag volgens de archiefwet tot en met data delen via de private cloud. Wij bieden kansen aan mensen met een afstand tot werk. Zij archiveren en digitaliseren met veel plezier uw documenten.

Het Groenbedrijf onderhoudt in opdracht van gemeente Deventer het openbaar groen. Daarnaast werken wij voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Deventer Stadsdistributie is een samenwerkingsverband tussen MKB Deventer en Sallcon en lost de logistieke bevoorradingsproblemen op. Transporteurs leveren hun goederen af op het industrieterrein waarna Sallcon met elektrische auto’s op een duurzame manier de aflevering bij de winkeliers verzorgt.

Social community Deventer Scoort is een online platform waarop iedereen
elkaar kan ontmoeten om maatschappelijk te ondernemen, ervaringen uit te
wisselen en werkkansen te scoren voor werkzoekenden.