Loading...

Bedrijf

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Sallcon B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08102561, op de volgende websites:
http://www.sallcondiensten.nl
https://www.sallconproductie.nl
https://werkenmettalenten.nl
https://www.konnected.nl
https://www.digiwerkt.nl
https://deventerscoort.nl/

Ons adres

Sallcon B.V.
Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer

Telefoonnummer: 0570 – 679500
E-mailadres: info@sallcon.nl

Algemeen

Wij hechten veel belang aan een nette omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook zorgvuldig verwerken en beveiligen.
Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
In deze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen.

Persoonsgegevens

Door een bezoek aan onze website worden bepaalde gegevens bij ons achtergelaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, die direct of indirect naar u te herleiden zijn, te denken valt aan een naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons heeft opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u de gegevens ter beschikking gesteld heeft.
We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken. U kunt uw toestemming voor uw gegevensgebruik te allen tijde intrekken.

Welke gegevens hebben we van u

U bepaalt zelf welke gegevens we van u mogen gebruiken en waarvoor. Wij houden alles graag transparant. Wilt u weten welke gegevens we van u hebben?
U heeft de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten verwijderen. In dat laatste geval halen we al uw gegevens uit onze bestanden en zullen u niets meer sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken de gegevens te bewaren.
Het verzoek uw gegevens in te zien kan alleen schriftelijk gedaan worden via privacy@konnected.nl en zal door ons binnen vier weken worden verwerkt. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u te identificeren.

Als de gegevens die wij van u in ons systeem hebben niet kloppen, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Nieuwsbrief

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van welke activiteiten Sallcon allemaal ontplooid, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De gegevens die u hier achterlaat worden alleen gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief en zullen niet aan derden worden overhandigd.
Afmelden van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk, door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking.

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen is het nodig om anderen in te schakelen om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden “verwerkers” genoemd.
Deze verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze ter beschikking hebben gesteld. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst opgesteld.
Bij deze “derden” kunt u denken aan drukkerijen, hosting providers en leveranciers van online-tools, waarmee we onder andere de nieuwsbrief versturen.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring geldt voor de volgende websites:
http://www.sallcondiensten.nl
https://www.sallconproductie.nl
https://werkenmettalenten.nl
https://www.digiwerkt.nl
https://www.konnected.nl

Websites of diensten van derden die door middel van links aan deze websites gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.